Блог

Редагування

24.04.2016 09:58

Блог №3 Фонетика

08.07.2015 13:28

Картки з р. Фонетика (для 10 класу та підготовки до ЗНО
фонетика, картки.docx (160662)

Блог №2. Орфографічний блог

22.06.2015 12:19

Орфографічний практикум 

 Тренувальний варіант 1. Поставте, де потрібно, пропущені літери або апостроф. Мав...пячий, верб...я, волинс...кий, інтерв...ю, р...яст. 

2. Розкрийте дужки, вибравши потрібну літеру. (з, с)гірклий, (з, с)творення, ро(з, с)селити, пр(е, и)меншення, од(д, т)краяти. 

3. Напишіть у суфіксах наведених слів потрібну літеру: о, е, є, и, і, ї. Вузл...к, піан...ст, вузес...нький, сторож...вий, дал...на. 

4. Вставте, де потрібно, пропущені літери. Божествен...ий, дерев’ян...ий, Шил...ер, ел...інка, Ат...ика.

 5. Вставте, де потрібно, пропущені літери. Тиж...невий, хворос...няк, реміс...ник, Прага – пра...ький, легкий – ле...е. 

6. Запишіть слова разом, через дефіс чи окремо. Міні/футбол, пройди/світ, високо/кваліфікований, абсолютно/сухий, пів/міста. 

7. Запишіть прислівники та прислівникові сполуки разом, через дефіс чи окремо. Рік/у/рік, далеко/далеко, без/відома, у/трьох, у/розсип. 

8. Запишіть прийменники, сполучники, частки разом, через дефіс або окремо. У/наслідок, під/час, не/наче, не/вже, з/попід. 

9. Розкрийте дужки, ставлячи, де потрібно, велику літеру й / або лапки. (ж)урнал (п)олітика і (к)ультура, (б)іла (ц)ерква, (ш)евченківські (р)укописи, (є)вангеліє, (г)енеральний (п)рокурор (у)країни.

 10. У поданих словах замість крапок напишіть и, і або ї. Гольфстр...м, м...тропол...т, інту...ц...я, ц...ркуль, без...дейний.

 11. У поданих словах замість крапок напишіть е, є, и або ї. Бач...ш, сидіт...м...те, кр...ниця, зел...нь, п...рила.

 12. Запишіть прізвища українською мовою. Бестужев, Григорьев, Белинский, Грачев, Филиппов.

 13. Поставте іменники у формі родового відмінка однини. Інститут, бегемот, звіробій, Дунай, Мадрид. 

14. Поставте іменники у формі орудного відмінка однини. Тиша, подорож, кінець, кущ, плем’я.Коротич К.В., 2013 

15. Поставте іменники у формі кличного відмінка однини.

 Олеся, хлопець, Олена Володимирівна, Харків, зайчик. 

16. Провідміняйте числівник. 118 296 

17. Позначте в словах усі орфограми, поясніть їх. Запишіть, які принципи правопису визначають їхнє написання.

Перший блог/ Підготовка до ЗНО.

21.06.2015 03:17

Сьогодні був створений наш новий блог. Слідкуйте за оновленнями, і ми будемо тримати Вас в курсі наших новин. Ви можете читати нові записи цього блогу використовуючи RSS канал.